Cách đây vài năm, rất ít người nghĩ rằng hạt điều lại có thể trở thành mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Năm nay, tính đến giữa tháng 10, xuất khẩu đã đạt hơn cả năm 2010 và triển vọng có khả năng vượt qua cả kỷ lục năm 2011.

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều năm 2011 so với năm 2000 đã tăng gấp 8,8 lần, bình quân 1 năm tăng gần 21,9%, cao hơn nhiều các con số tương ứng của tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (gấp 3,2 lần và tăng 11,2%/năm).

Nếu thời gian còn lại của năm 2012 (còn 2,5 tháng) xuất khẩu đạt bằng tháng 9, thì cả năm 2012 xuất khẩu hạt điều sẽ đạt gần 1,5 tỷUSD, vượt kỷ lục đã đạt được vào năm 2011 (1,473 tỷ USD).

Mặc dù xuất khẩu hạt điều đang gặp khó khăn về giá (do bị giảm so với cùng kỳ năm trước 9 tháng năm nay giảm tới 18,3%), nhưng nhờ lượng xuất khẩu tăng khá cao (9 tháng tăng 27,4%), nên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng. Điều đó chứng tỏ xuất khẩu hạt điều năm nay có thể đạt kỷ lục mới cả về khối lượng, cả về kim ngạch.

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều qua một số năm (Nguồn: TCTK)
Xuất khẩu hạt điều đạt được kết quả như trên do nhiều nguyên nhân.Diện tích gieo trồng cây điều, nếu năm 2000 mới đạt 195,6 nghìn ha, thì năm 2011 đã đạt 360,3 nghìn ha, tăng 84,2% so với năm 2000. Diện tích cây điều cho sản phẩm nếu năm 2000 mới đạt 145,8 nghìn ha, thì năm 2011 đã đạt 331,3 nghìn ha, cao gấp gần 2,3 lần so với năm 2000. Sản lượng hạt điều, nếu năm 2000 mới đạt 67,6 nghìn tấn thì năm 2011 đạt 318 nghìn tấn, cao gấp trên 4,7 lần năm 2000.

Khối lượng hạt điều nhân xuất khẩu nếu năm 2000 mới đạt 34,2 nghìn tấn, thì năm 2011 đã đạt 178,5 nghìn tấn, cao gấp 5,2 lần năm 2000. Khối lượng xuất khẩu tăng cao hơn sản lượng thu hoạch. Sản lượng thu hoạch tăng cao hơn diện tích cho sản phẩm và diện tích cho sản phẩm tăng cao hơn diện tích gieo trồng, đã chứng tỏ xuất khẩu hạt điều có hiệu quả, nên đã hấp dẫn người dân tích cực chăm sóc để cây điều có năng suất sản lượng cao hơn.

Khối lượng xuất khẩu tăng là yếu tố quan trọng để làm tăng kim ngạch xuất khẩu.

Thêm nữa, giá xuất khẩu hạt điều năm 2011 cao gấp gần 1,7 lần năm 2000, đã góp phần quan trọng làm tăng kim ngạch xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu hạt điều trong 9 tháng đầu năm lớn nhất là Mỹ 307,3 triệu USD, tiếp đến là Trung Quốc 191,6 triệu USD, Hà Lan 131,7 triệu USD…

Tuy nhiên, xuất khẩu hạt điều năm nay gặp khó khăn về giá cả. Khối lượng tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước (9 tháng tăng 27,4%), nhưng giá lại giảm mạnh (tới 18,3%), nên kim ngạch chỉ tăng thấp (4,2%).

Nhập khẩu hạt điều nguyên liệu trong 9 tháng 2012 khá lớn (277,8 nghìn tấn, với kim ngạch 278,9 triệu USD). Như vậy, sản xuất hạt điều ở trong nước đã bị thiếu hụt lớn so với nhu cầu chế biến xuất khẩu. Đây là sự  cảnh báo cần thiết.

Theo chinhphu.vn