Chất lượng sản phẩm và uy tín với khách hàng là mục tiêu hàng đầu mà Công ty luôn hướng tới. Các sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chuyên ngành với hệ thống nhà xưởng, thiết bị luôn bảo đảm yêu cầu Vệ sinh-An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP, cũng như các tiêu chí về bảo vệ môi trường; Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, kinh nghiệm và lực lượng công nhân lành nghề được đào tạo chương trình quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

  • W001

    Nhân điều xuất khẩu

    Là sản phẩm chủ lực của Công ty; SP nhân điều được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nhập khẩu; Chất lượng, qui cách nhân điều được phân loại theo các tiêu chuẩn phù hợp với tập quán thương mại, qui định của các quốc gia nhập khẩu và các thỏa thuận được…