Với ngành nghề chuyên Sản xuất – Chế biến và Kinh doanh nông sản xuất khẩu; Công ty TNHH Phúc Vinh đang tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nhân điều, dầu điều.

Tiêu chí hoạt động của Công ty là: Phát triển – Ổn định – Bền vững.

Định hướng phát triển tập trung các chiến lược:

 • Tiếp tục đầu tư và hợp tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cũng như uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh của doanh nghiệp;
 • Phát triển đồng bộ trên cơ sở xây dựng chiến lược phù hợp cho từng loại thị trường: Thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, thị trường vốn, thị trường công nghệ, thị trường lao động…
 • Thực hiện tốt chính sách và mục tiêu chất lượng của Công ty – bao gồm:

  • Không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đối với những sản phẩm và dịch vụ của Công ty về cả số lượng và chất lượng;
  • Bảo đảm hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và chương trình Vệ sinh-An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP luôn được áp dụng, duy trì và phát triển một cách hiệu quả;
  • Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới để có sản phẩm tốt nhất;
  • Cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả và đúng pháp luật;
  • Định hướng phát triển để mang lại giá trị cho Doanh nghiệp cho người lao động và cho cộng đồng;