• Thành tích

  • Định hướng phát triển

    Với ngành nghề chuyên Sản xuất – Chế biến và Kinh doanh nông sản xuất khẩu; Công ty TNHH Phúc Vinh đang tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nhân điều, dầu điều. Tiêu chí hoạt động của Công…