Công ty TNHH Phúc Vinh có diện tích hơn 04 ha đặt tại Sơn Tân, Sơn Bình, Châu Đức,tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong năm 2012 Công ty Phúc Vinh đã quyết định thực hiện dự án đầu tư công ty tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với chức năng họat động : thu mua, sản xuất -chế biến và kinh doanh xuất khẩu nhân điều, dầu điều và các mặt hàng nông sản khác. giá trị đầu tư đến cuối năm 2012 là gần 8 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Công ty là 12 tỷ đồng, giá trị Tài sản dùng cho hoạt động SX-KD gần 30 tỷ đồng (Chưa tính giá trị quyền sử dụng đất)

 • Năng lực Sản xuất-Kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Phúc Vinh gồm:

  • Nhân điều xuất khẩu : 5.500 tấn/năm
  • Dầu điều, Cardanol 15.000 tấn/năm
  • Kinh doanh nông sản khác : 30.000 tấn/năm

  Tốc độ tăng trưởng

 • Thị trường Xuất khẩu
  Thị trường xuất khẩu, các đối tác chiến lược,thương hiệu của Công ty được xem như tài sản của doanh nghiệp và là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của Công ty. Thị trường Xuất khẩu chủ yếu gồm: Trung Quốc,Ấn Độ, Mỹ, Hồng Công, Pháp, Ý, Hà Lan…