• W001

    Tổng quan

    Công ty TNHH SX – TM Phúc Vinh  được thành lập theo Quyết định số  4902002016 ngày 04 tháng 06 năm 2008 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với chức năng chuyên sản xuất sản phẩm hạt điều nhân, Công ty TNHH SX – TM Phúc Vinh đã thiết…

  • W003

    Năng lực SXKD

    Công ty TNHH Phúc Vinh có diện tích hơn 04 ha đặt tại Sơn Tân, Sơn Bình, Châu Đức,tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong năm 2012 Công ty Phúc Vinh đã quyết định thực hiện dự án đầu tư công ty tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với chức năng họat động : thu mua, sản xuất -chế biến và kinh doanh xuất…