Với hoạch định phát triển Cty Phúc Vinh  luôn xem việc phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – nhất là đội ngũ quản lý điều hành là một trong những nhiệm vụ trọng yếu – hãy đến với Phúc Vinh để khẳng định mình.

Phúc Vinh  đang có nhu cu tuyn nhân viên làm vic tại
Địa chỉ:Sơn Tân, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 064.3971691     Fax: 064.3971680
Email: minhphucvinh@yahoo.com